Ostatní sociální služby 

 

Domov důchodců - Borohrádek

Rudé Armády 1, Borohrádek 517 24

 

 

Kontakt:

Mgr. Jindřich Vašíček, – ředitel domova důchodců

telefon: 494 381 234

e-mail: vasicek@ddborohradek.cz

web: www.ddborohradek.cz

 

Cílem služby:

Poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Rezidenční služba je poskytována v sídle zařízení.

 

 

 

Domov důchodců - Albrechtice nad Orlicí

1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí

 

 

Kontakt:

Ing. Karel Vacek, – ředitel domova důchodců

telefon: 494 377 069

e-mail: vacek@ddalbrechtice.cz

web: www.ddalbrechtice.cz

 

Cílová skupina:

Senioři s Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí nebo mají rodinu na území východních Čech.

 

 

Geriatrické centrum - Týniště nad Orlicí

Turkova 785 , 517 21 Týniště nad Orlicí

 

 

Kontakt:

Bc. Marie Vacková, – ředitelka zařízení

telefon: 494 371 380, 494 372 290

mobil: 603 859 725, 736 609 548

e-mail: geriacentrum@tiscali.cz

web: www.gc.tyniste.cz

 

Poskytované služby:

  • Domov pro seniory:

Posláním Domova pro seniory v GC - je podpora uživatelů v udržení si co nejvyšší kvality života přes všechna fyzická či psychická omezení, tak aby měli možnost zůstat co nejdéle soběstačnými, nezávislými a o svém životě rozhodujícími lidmi.

 

  • Pečovatelská služba

Pro osoby, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče, péče o domácnost, využití volného času, kontaktu s komunitou jsou sníženy z důvodu zdravotního postižení nebo omezení v důsledku věku, ale postačují jim prozatím tyto terénní služby

 

  • Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Pro osoby starší 65 let v sociálně složité situaci, kteří obývají zdravotně závadné či nevhodné byty, nebo mají zdravotní obtíže, které omezují do určité míry úplnou soběstačnost klienta a kteří využívají pečovatelskou službu.

 

  • Denní stacionář

Cílem je podpora fyzických a psychických aktivit osob, které jim v domácím prostředí mohou chybět na základě snížení schopnosti při zdravotním postižení nebo omezení v důsledku věku a to např. v oblasti využívání veřejných míst a služeb, využívání volného času, kontaktu s komunitou a podpora rodin pečujících o své blízké.

 

 

Domov pro seniory Anička - Vamberk

Na Kameni 116, 517 54 Vamberk

 

 

Kontakt:

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitelka

tel.: 498 771 860

mobil: 774 453 350

email: dsa@ldz.cz

 

Popis činnosti:

Domov pro seniory Anička poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu naplňování všech životních potřeb klientů. Jedná se o seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zájemci o službu mohou být nejen z okolí Vamberka, ale i z celé České republiky.

 

 

Hewer - občanské sdružení

Pod Strašnickou vinicí 13/191, Praha 10, 100 00

 

 

Kontakt:

Mgr. Kateřina Henychová, vedoucí střediska

mobil: 736 505 556, 736 505 556 

email: hradecko@pecovatel.cz

web: www.pecovatel.cz

 

Popis činnosti:

Podstatou osobní asistence je pomoc klientovi na místě a v čase, který si on sám vybere. to znamená, že asistent vám bude k dispozici doma, na chalupě, v nemocnici, na úřadě, na dovolené prostě všude tam, kde ho potřebujete NONSTOP. V průběhu služby je možné dohodnout výměnu asistenta, změnu času i činností.

 

 

 

Zdravotní domácí péče - Jana Morávková

Procházkova 1227, 517 41 Kostelec nad Orlicí

 


Kontakt:

Jana Morávková

telefon: 494 323 469

mobil: 603 318 358

e-mail: info@domacipece.eu

web: www.domacipece.eu

 

 

Domácí Zdravotní péče poskytuje zdravotní službu v terénu, přímo v domácím prostředí nemocného. Služba je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

 

 

Půjčovna zdravotnických pomůcek - Jana Morávková 

Procházkova 1227, 517 41 Kostelec nad Orlicí, popř. Vamberk - Knihařství u Dyntarů

 

 

Kontakt:

Jana Morávková

telefon: 494 323 469

mobil: 603 318 358

e-mail: info@domacipece.eu

 web: www.domacipece.eu

 

 

Pomůcky jsou hrazeny klientem dle ceníku a lze je vyzvednout na sídle firmy

 

 

 

SPCCH - svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

Jiráskovo náměstí 69, 517 41 Kostelec nad Orlicí

 

 

Kontakt:

 Ing. Jana Vajglová

 telefon: 494 321 747

 mobil: 737 878 279

 web: www.spcch.kostelecno.cz

 

Sdružuje členy, kteří jsou postiženi civilizačními chorobami, především osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory.

 

 

Klub důchodců - při MÚ v Kostelci nad Orlicí

Jiráskovo náměstí čp. 69, Kostelec nad Orlicí 517 41

 

Kontakt:

 Marie Minaříková

 telefon: 494 323 696

 


Popis činnosti:

Klub důchodců slouží jako společenské středisko, které navštěvují starší lidé, aby si vyplnili a zpříjemnili svůj volný čas.

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A