Cíle Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí


http://pskostelecno.cz/files/ostatni/Cile-CDS.pdf

 

 

Nabídka poskytovaných služeb Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí

 

http://pskostelecno.cz/files/ostatni/Nabidka poskytovanych sluzeb-CDS.pdf

 

 

Vnitřní pravidla Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí

 

http://pskostelecno.cz/files/ostatni/Vnitrni pravidla-CDS.pdf

 

 

Práva a povinnosti klienta

 

http://pskostelecno.cz/files/ostatni/Prava a povinnosti klienta-CDS.pdf

 

 

Veřejný závazek Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí

 

http://pskostelecno.cz/files/ostatni/Verejny zavazek-CDS.pdf

 

A

A

A