Co musíte udělat, chcete-li využívat naše služby

 

1.  Podat žádost o poskytnutí služby prostřednictvím Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí  nebo prostřednictvím Domovinky - centra denních služeb v Kostelci nad Orlicí.

 

2. K žádosti je třeba doložit občanský průkaz ke zjištění Vaší totožnosti.

 

3. Sociální pracovnice provede sociální šetření. Zájemce musí sociální pracovnici umožnit přístup do své domácnosti.

 

4. Se zájemcem o službu je sepsána smlouva o poskytování sociální služby.

 

 

Pokud nejste schopni si zajistit podání žádosti sami, můžete požádat prostřednictvím ošetřujícího lékaře, rodinného příslušníka, souseda popřípadě jiné Vám blízké osoby. 

A

A

A