Domovinka

O nás

Cílem naší služby je pomoci rodině v péči o seniora, osobu se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jsou ostatní členové rodiny v zaměstnání nebo nemohou péči z jiných důvodů zajišťovat. Dále je naší snahou poskytnout pomoc a podporu osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením, mentálním postižením nebo chronickým onemocněním.

Dodržujeme platné zákony a předpisy, k uživateli přistupujeme s úctou a respektem, chováme se k němu důstojně, uznáváme jeho jedinečnost a volbu, při poskytování pomoci a péče spolupracujeme, za souhlasu uživatele, s jeho rodinou nebo osobou blízkou, snažíme se podporovat uživatelovu samostatnost, služby poskytujeme kvalitně a plánujeme tak, aby byly bezpečné a efektivní.

 

Kdo může využívat naše služby

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby, které trpí chronickým onemocněním
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením

 

Podmínkou pro poskytování služby výše vymezenému okruhu osob je snížená soběstačnost. Služby jsou poskytovány osobám od 19 let.

 

Pro klienty zajišťujeme tyto služby

1) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
    - pomoc při úkonech osobní hygieny
    - pomoc při základní péči o vlasy a nehty
    - pomoc při použití WC


2) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
   
 - zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
     - pomoc a podpora při podávání jídla a pití


3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

   
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
    - podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů


4) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob


5) Sociálně terapeutické činnosti
 
  - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob


6) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
   
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

 

 

 

Kdy a kde jsou služby poskytovány

Služby Domovinky - Centra denních služeb jsou poskytovány v Domě s pečovatelskou službou, Frošova 1414 v Kostelci nad Orlicí. K tomuto účelu se využívá dřívější upravená společenská místnost.

Uživatelé při svém pobytu využívají kuchyňky, velké společenské místnosti spolu odpočívárnou, samostatného bezbariérového WC a sprchového koutu. Domovinka je vybavena zařízením a nábytkem v domácím stylu. Naší snahou je, aby se zde uživatel cítili spokojeně a bezpečně.

 

Služby jsou poskytovány v pracovní dny, pondělí - pátek 6:00 - 14:30 hodin.

 

Podání žádosti

Žádost o poskytování služby přijímá sociální pracovnice nebo vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí. 

A

A

A