Domy s pečovatelskou službou

Úvod

Domy s pečovatelskou službou Frošova 763 a Frošova 1414 jsou domy zvláštního určení uzpůsobené k bydlení imobilních a částečně imobilních osob.

K dispozici je 36 jednopokojových a 18 dvoupokojových bytů. Byty jsou vybaveny kuchyňkou, toaletou a sprchovým koutem nebo vanou. K dispozici je také společenská místnost. Nájemníci si byt vybavují vlastním nábytkem.

 

Komu jsou byty určeny?

Byty jsou přidělovány seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením (tělesným, mentálním) a rodinám s dětmi, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebují zvláštní podmínky pro bydlení.

Byty mohou užívat i osoby blízké, které spolu chtějí žít ve společné domácnosti a alespoň jeden z nich splňuje výše uvedené podmínky.

Byty jsou přidělovány občanům města Kostelec nad Orlicí, případně občanům obcí, které uzavřou s městem Kostelec nad Orlicí smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za pobyt v domě s pečovatelskou službou.

 

Jak požádat o byt v domech s pečovatelskou službou?

Žádost o přidělení bytu se podává sociální pracovnici Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí. Byty jsou přidělovány na základě hodnocení potřebnosti žadatele, které je výsledkem sociálního šetření. Při rozhodování o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou se nepřihlíží k datu podání žádosti. Vždy je posuzována aktuální potřebnost žadatele, jeho sociální zázemí a míra závislosti na péči druhé osoby. O přidělení bytu rozhoduje Rada města Kostelec nad Orlicí. S vybraným zájemcem je sepsána smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení. 

 

Jaké služby jsou v domech s pečovatelskou službou dostupné?

Nájemníci DPS mohou využít dvě služby.

 

1) Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí nabízí:

- sociální poradenství

- pomoc v oblasti péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně

- poskytnutí či zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- dohled nad klientem

 

2) Domovinka - Centrum denních služeb nabízí:

- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- dovoz a donáška jídla

- doprovázení uživatelů do Domovinky


V domech s pečovatelskou službou se nachází ordinace kožního lékaře a diabetologická poradna.

A

A

A