Kontaktní údaje

Poskytování informací o domech s pečovatelskou službou:

 

Pavlína Blažková, pověřená vedením Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí

mobil: 773 781 188

email: vedouci@pskostelecno.cz

 

 

Příjem žádostí a poskytování informací o domech s pečovatelskou službou:


Ing. Jaroslava Hlavsová, sociální pracovnice Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 320 297
mobil.: 725 568 020
e-mail: socialnipracovnik@pskostelecno.cz

A

A

A