Pečovatelská služba

 

Pečovatelská služba je druh sociální služby. Je poskytována občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči druhé osoby, kterou není schopna zajistit rodina nebo osoba blízká. Tato služba nenahrazuje pomoc rodiny, pouze ji doplňuje a nastupuje tehdy, kdy z objektivních důvodů rodina pomoci nemůže. Cílem pečovatelské služby je především pomoci klientovi zůstat ve svém přirozeném prostředí - tedy doma.

 

 

 

width=556

 

 

A

A

A