Domovinka

Poslání Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí

Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí (dále Domovinka) nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností, které chtějí trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas v příjemném přátelském prostředí a ve společnosti svých vrstevníků. Prostřednictvím nabízených služeb, aktivizačních a sociálně terapeutických činností posiluje služba jejich dovednosti, přispívá k jejich sociálnímu začleňování a setrvání v přirozeném domácím prostředí. Domovinka tímto způsobem pomáhá řešit nepříznivou sociální situaci nejen klientů, ale i jejich rodin.

  Kdo může využívat naše služby:

  • senioři
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením (tělesné, mentální)

 

 

Pro klienty zajišťujeme tyto služby:

 

Základní sociální poradenství
   - základní sociální poradenství poskytujeme zdarma


1) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
    
 - pomoc při úkonech osobní hygieny

     - pomoc při základní péči o vlasy a nehty

     - pomoc při použití WC

 

2) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

    - zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
     - pomoc a podpora při podávání jídla a pití


3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

   
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
    - podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů


4) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
   
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob


5) Sociálně terapeutické činnosti:
 
  - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob


6) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
   
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

 

Kdy a kde jsou služby poskytovány:

 

Služby jsou poskytovány v prostorách Domovinky, v 1. patře Domu s pečovatelskou službou Frošova 1414 Kostelec nad Orlicí. Prostory jsou bezbariérové, přístupné pro vozíčkáře a osoby se sníženou schopností pohybu. Klienti mají k dispozici denní místnost s odpočinkovým koutem, kuchyňku a bezbariérové sociální zařízení (koupelna se sprchovým koutem a WC).

 

 

Služby jsou poskytovány v pracovní dny, pondělí - pátek 6:00 - 14:30 hodin.

  Maximální okamžitá kapacita služby je 9 klientů.

 

 

 

A

A

A