Pečovatelská Služba

O nás

Pečovatelská služba poskytuje podporu nebo pomoc uživatelům, kteří se pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti nebo zdravotní postižení ocitli v obtížné situaci, kdy nejsou schopni si sami zajistit péči o svoji osobu a domácnost. Potřebují podporu a pomoc druhé osoby a tuto službu jim není schopna zajistit rodina ani osoba blízká.

 

Usilujeme o to, aby uživatel s naším přispěním mohl žít v maximální možné míře důstojným, samostatným a aktivním životem. Současně se snažíme, aby uživatel mohl setrvat v domácím prostředí co nejdelší dobu, zachováváme přirozený životní styl, jeho individualitu a společenský život.

 

Dodržujeme platné zákony a předpisy. K uživateli přistupujeme s úctou a respektem, chováme se k němu důstojně. Dále uznáváme jeho jedinečnost a volbu. Při poskytování pomoci a péče spolupracujeme, za souhlasu uživatele, s jeho rodinou nebo osobou blízkou. Snažíme se podporovat uživatelovu samostatnost. Služby poskytujeme kvalitně a plánujeme tak, aby byly bezpečné a efektivní.

 

Kdo může využívat naše služby

 - osoby, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

- osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

- osoby, které trpí chronickým onemocněním a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

 

 

Podmínkou pro poskytování služby výše vymezenému okruhu osob je snížená soběstačnost a schopnost sebeobsluhy.

 

 

Pro uživatele zajišťujeme tyto služby

Základní činnosti:

 

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

    - pomoc a podpora při podávání jídla a pití
    - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
    - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
    - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
   
- pomoc při úkonech osobní hygieny
    - pomoc při základní péči o vlasy a nehty
    - pomoc při použití WC

 

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
    - pomoc při přípravě jídla a pití
    - příprava a podání jídla a pití

 

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
   
- běžný úklid a údržba domácnosti
    - pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
    - donáška vody
    - topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
    - běžné nákupy a pochůzky
    - velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
    - praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
    - doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

6) Sociální poradenství

 

 

Fakultativní činnosti:

 

Dohled  

 

A

A

A