Jak požádat o byt v domech s pečovatelskou službou?

1) Podat žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) prostřednictvím sociální pracovnice pečovatelské služby.

 

2)  Žádost bude zařazena do evidence žadatelů o byt v DPS.

 

3) Na základě Vaší žádosti provede sociální pracovnice sociální šetření ve Vaší domácnosti.

 

4) Jakmile se uvolní byt, sociální pracovnice Vás osloví a zeptá se, zda máte zájem o umístění do DPS

pokud odpovíte ANO:

  • svolá se sociální a zdravotní komise, které sociální pracovnice sdělí počet žadatelů o byt v DPS
  • na základě doporučení sociální a zdravotní komise vypracuje sociální pracovnice návrh pořadníku Radě Města, která rozhoduje o přidělení bytu v DPS,
s žadatelem je sepsána nájemní smlouva k bytu v domě zvláštního určení.
 
pokud odpovíte NE:
  • ponecháme Vás v evidenci žadatelů o přidělení bytu v DPS
  • oslovíme Vás opět v případě uvolnění dalšího bytu

 

Pokud nejste schopni si zajistit podání žádosti sami, můžete požádat prostřednictvím ošetřujícího lékaře, rodinného příslušníka, souseda popřípadě jiné Vám blízké osoby. Žádost ke stažení zde.

 

V případě, že již budete uživatelem bytu v domě s pečovatelskou službou, který Vám nebude vyhovovat, můžete podat žádost o změnu bytu v domě s pečovatelskou službou.

 

Nájemní vztah se řídí ustanovením § 685 odst. 4, zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 9 a §10 zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

V případě, že nebudete mít zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou, můžete kdykoli vzít svoji žádost zpět. Žádost o vyřazení z evidence žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou se podává u sociální pracovnice pečovatelské služby. Žádost o vyřazení lze učinit písemně nebo na základě osobního jednání.

 

Informace o bytech v DPS a podávání žádostí poskytne sociální pracovnice Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí nebo na tel. č. 494 320 297.

A

A

A