Jak podat stížnost

Každý klient nebo občan jednající v jeho zájmu je oprávněn podat podnět, připomínku nebo stížnost na kvalitu, způsob poskytování služby nebo na chování a výkon pracovní činnosti pracovníků Centra denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí. Každá stížnost je řádně evidována a bezodkladně řešena vedoucí služby ve lhůtě 30 dnů ode dne  jejího podání. Stížnost je možno podat osobně, anonymně nebo v zastoupení jinou osobou a to: písemně (Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí – Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí, Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí), telefonicky (vedoucí služby – 773 781 188, sociální pracovnice – 725 568 020 nebo prostřednictvím e-mailové pošty (vedouci@pskostelecno.cz), ústně:

 • vedoucí služby

 • sociální pracovnici

 • pracovnici Domovinky, která je povinna o stížnosti informovat vedoucí služby

 • dále se stížností můžete obrátit na zástupce zřizovatele - starostu, místostarostu Města Kostelec nad Orlicí

 

K podání stížnosti je možno rovněž využít schránku důvěry, které je umístěna na společné chodbě Domu s pečovatelskou službou a Centra denních služeb Domovinka Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí, v 1. patře naproti výtahu.

  

Pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit se žádostí o prošetření postupu při vyřizování stížnosti na níže uvedené orgány a instituce:

 

 • Rada města Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 • Starosta města Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, telefon (ústředna) 494 337 111, e-mail: podatelna@muko.cz
 • Místostarosta města Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, telefon (ústředna) 494 337 111, e-mail: podatelna@muko.cz
 • Vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, budova B, telefon (ústředna) 494 337 111, e-mail: podatelna@muko.cz
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, telefon (ústředna) 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
 • Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, telefon (ústředna) 542 542 111, e-mail: podatelna@ochrance.cz
 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5, telefon 257 221 142, e-mail: poradna@helcom.cz

A

A

A