Informace o podání stížnosti

Stížnost na poskytovanou službu, osobu, která službu poskytuje nebo okolnosti související s poskytováním služby můžete podat osobně nebo si zvolit dle vlastního uvážení vhodného zástupce.

 

Zástupcem může být například rodinný příslušník, obvodní lékař, soused apod.

Stížnost můžete podat písemně či ústně, osobně nebo telefonicky, podání stížnosti lze učinit také elektronickou formou.

 

Stížnost bude neprodleně projednána a vyřízena do 30 dnů ode dne podání stížnosti dle platných Pravidel pro příjem a vyřizování stížností.

 

Informace o podání stížnosti jsou součástí Smlouvy o poskytování služby.

 

Pravidla pro příjem a vyřizování stížností jsou umístěna na informační tabuli vstupní haly Domu s pečovatelskou službou Frošova 1414 a informační tabuli u hlavního vchodu Domu s pečovatelskou službou Frošova 763, pro klienty z terénu jsou na požádání k dispozici u vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí nebo na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Na požádání budou Pravidla pro příjem a vyřizování stížnosti klientovi předložena.

 

O každé stížnosti je veden písemný záznam a bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího podání.

 

O způsobu vyřízení stížnosti bude stěžovatel informován.

 

Obyvatelé Domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS) mají možnost své připomínky a podněty vyjádřit také prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěny na každém poschodí DPS Frošova 1414 a DPS Frošova 763.

Kontakty pro podání stížností

Domovinka - centrum denních služeb
Odpovědný pracovník:
vedoucí Domovinky - centra denních služeb
telefon: 494 323 258, 494 320 270
e-mail: jribarova@kostelecno.cz

 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Odbor sociálních věcí
Odpovědný pracovník:
vedoucí odboru sociálních věcí
telefon: 494 337 209
e-mail: epodatelna@muko.cz

 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Odbor sociálních věcí
Odpovědný pracovník:
referent odboru sociálních věcí
telefon: 494 337 211

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Pivovarské náměstí 1245
500 02 Hradec Králové
telefon: 495 817 328
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

 

Veřejný ochránce lidských práv

Údolní 39

602 00 Brno

telefonická informační linka: 542 542 112

e-mail: podatelna@ochrance.cz

A

A

A