Jak probíhá den v Domovince - centru denních služeb

Uživatelé se scházejí v denním centru od 6:00 hodin. Po jejich příchodu lze dle potřeby a přání připravit a podat snídani nebo svačinu. Následuje dopolední program. Od 11:30 do 13:00 hodin se podává oběd.

 

Po obědě nebo kdykoliv během dne lze k odpočinku využít lůžko. Odpolední hodiny tráví uživatelé většinou u kávy nebo se účastní dalších aktivizačních programů. Odpolední aktivity končí ve 14:30 hodin, kdy uživatelé odcházejí nebo odjíždějí domů.

 

Co v domovince děláme?

  • ruční práce
  • sledujeme TV
  • luštíme křížovky
  • hrajeme společenské hry
  • cvičíme
  • chodíme na procházky po okolí
  • navštěvujeme společenské akce
  • doprovázíme uživatele k lékaři, k holiči, na jednání s úřady apod.

 

/

A

A

A